Пономарьова Олена Анатоліївна, методист Центру
Воротникова Ірина Павлівна, завідуючий Центром
Брюховецька Світлана Станіславівна, методист Центру
Понасенко Артем Васильович, методист Центру
Головна  мета
створення регіональної системи дистанційної післядипломної освіти для розширення доступу до навчально-професійної програми підвищення кваліфікації педагогічних кадрів для індивідуалізації процесу навчання, враховуючи потреби й можливості кожного слухача


Основні напрямки:
формування регіональної мережі ДН;
забезпечення підвищення кваліфікації по дистанційній формі навчання; координація роботи і консультації по розробці засобів навчально-методичного забезпечення ДН;
моніторинг якості ДН в регіоні


Основні функції:
створення WEB-мережі ДН, фондів дистанційних курсів, спецкурсів, підручників, презентацій передового досвіту і забезпечення їх впровадження;
організація апробації електронних підручників загальноосвітніми школами Луганської області;
забезпечення використання ІКТ в навчальному процесі інститута
Розробка інтернет-порталу інституту, забезпечення участі в чатах, Інтернет-конференціях, вебінарах
    Реалізація обласної програми "Створення єдиного освітнього інформаційного простору"
   Презентація І.П. Воротникової "Інформаційний контент сучасного навчального закладу"
 Наші видання

Укладачі:

І.П. Воротникова - завідуюча Центром дистанційного навчання Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
За загальною редакцією канд. пед. наук, доцента О.М. Рудіної 
   У посібнику представлено теоретичні основи розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, підвищення рівня ІКТ компетентності вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти та практичні поради щодо можливостей міжнародних, всеукраїнських та обласних проектів і програм із підготовки вчителів до використання ІКТ у навчально-виховному процесі та для професійного розвитку. Збірник містить фактичні та ілюстративні матеріали щодо досягнень упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітні навчальні заклади Луганської області, інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітні навчальні заклади Луганської області, інформаційно-освітнього середовища післядипломної педагогічної освіти регіону, результатів моніторингу впровадження ІКТ.
   Для вчителів, керівників закладів освіти, методистів методичних кабінетів та обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти для використання на курсах підвищення кваліфікації та у міжкурсовому періоді.

Укладачі:

О.А. Пономарьова - методист Центру дистанційного навчання Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
О.В. Іванов - методист Центру дистанційного навчання Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
За загальною редакцією канд. пед. наук, доцента О.М. Рудіної 
   Посібник містить методичні та ілюстративні матеріали щодо впровадження проекту "Один учень - один комп'ютер"  у загальноосвітній школі, надає змогу більш наочно представити роботу в середовищі. Також у книзі представлено теоретичні основи методу "1:1" та практичні поради щодо початку роботи в середовищі "Один учень - один комп'ютер". Приклади конспектів уроків та проектів висвітлюють можливості використання нетбуків при викладанні шкільних дисциплін та в позаурочний час.
   Для слухачів курсів підвищення кваліфікації в системі післядипломної педагогічної освіти, вчителів, курівників закладів освіти, методистів методичних кабінетів, батьків, педагогів будь-яких категорій, кого цікавить робота в проекті "Один учень - один комп'ютер"

   Укладачі:

І.П. Воротникова - завідуюча Центром дистанційного навчання Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
О.А. Геращенко - методист Центру дистанційного навчання Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
За загальною редакцією канд. пед. наук, доцента О.М. Рудіної
   У посібниках представлено каталог електронних засобів навчального призначення, які пройшли апробацію в 2004-2008 рр. Конспекти уроків учителів-предметників загальноосвітніх навчальних закладів Луганської області та методичні рекомендації авторів електронних засобів навчального призначення висвітлюють можливості використання електронних засобів навчального призначення при викладанні шкільних дисциплін. Уроки подані за різними методами навчання та типологією, формами організації навчальної діяльності учнів, з урахуванням можливостей використання в комп'ютерних класах, предметних кабінетах або за допомогою мультимедійної техніки.
   Для вчителів, керівників закладів освіти, методистів методичних кабінетів, студентів, аспірантів, всіх освітян, яких цікавлять проблеми використання інформаційних технологій та електронних засобів навчального призначення при викладанні шкільних дисциплін.
   Посібник призначений також і для тих, хто навчається в системі післядипломної освіти.
   Укладачі:
О.А.Геращенко - методист Центру дистанційного навчання Луганського обласного інституту   післядипломної педагогічної освіти
О.В.Іванов - методист Центру дистанційного навчання Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
За загальною редакцією канд. пед. наук, доцента О.М. Рудіної
   Збірник містить фактичні та ілюстративні матеріали щодо впровадження проекту «Один учень – один комп’ютер» у школи, що дає змогу більш наочно представити роботу в середовищі.
   У посібнику представлено теоретичні основи методу «1:1» та практичні поради щодо початку роботи в середовищі «1 учень – 1 комп’ютер». Приклади конспектів уроків та проектів висвітлюють можливості використання нетбуків при викладанні шкільних дисциплін та в позаурочний час.
   Для вчителів, керівників закладів освіти, методистів методичних кабінетів, усіх освітян, яких цікавить робота в проекті «1 учень – 1 комп’ютер».

Проекти професійного розвитку

Інтернет-технології в освіті (І.П. Воротникова, С.С. Брюховецька)
Створення сайту навчального закладу (І.П. Воротникова, С.С. Брюховецька)
Єдиний освітній простір шкільних бібліотек (О.В. Іванов)
Основи Wiki-технології. Структура, будова, функціональні призначення (О.А. Геращенко)
Освітнє середовище "1 учень-1 комп'ютер" у школі (О.А. Геращенко, О.В. Іванов)

Забезпечення використання ІКТ у навчальному процесі інститутулекції, практичні заняття в комп'ютерному класі Центру ДН при роботі з електронними підручниками;
технічне обслуговування семінарів, практикумів, конференцій і створення презентацій;
формування банку презентацій викладачів інституту, передового досвіду шкіл, методкабінетів, управлінь освіти
     Координація апробації електронних підручників. Організація семінарів, проведення консультацій
Програма «Інтел®Навчання для майбутнього»
Проведення семінарів, тренінгів по впровадженню ІКТ
підготовка регіональних тренерів програми;
проведення майстер-класів, навчання й консультації викладачів інституту по підготовці електронних підручників, презентацій курсів;
узагальнення досвіду впровадження електронних підручників у навчальний процес.
Вивчення передового досвіду

Співпрацюємо з комунальним загальноосвітнім навчальним закладом І-ІІІ ступенів №12 м. Алчевська за проблемою "Впровадження в життя інтерактивного навчання дітей з особливими потребами" у системі дистанційної освіти.

на головну сторінку http://www.loippo.lg.ua/